Добре дошли в рекламния ни магазин!

Условия за ползване

Внимателно се запознайте с Общите Условията за ползване на онлайн магазин www.reklamni.com. С разглеждането и/или използването на тази интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

 

 

 

Общи условия за ползване на онлайн магазин www.reklamni.com

 

Oбщи разпоредби

Фирма „Колор марк” ЕOOД е собственик на интернет страницата www.reklamni.com, представляващ онлайн магазин; (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил Интернет страницата на www.reklamni.com на компютър;

“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта услуги за закупуване;

“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦА при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

 

Предмет на Общите условия

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „Колор марк” ЕООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез интернет страницата на онлайн магазин www.reklamni.com

 

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на www.reklamni.com е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪГОВЕЦА от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Чл. 55, ал. 2, Стоките закупени от уеб сайта не могат да бъде върнати, тъй като те са изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.

Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката.

Всички Стоки публикувани в този сайт са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки:

 • представляващи уеб сайтове, онлайн магазини и услуги - на посоченият имейл адрес за доставка или инсталиран на сървър предоставен от Колор марк ЕООД  
 • представляващи физически стоки - на посочения адрес за доставка 

след потвърждение по телефона или имейл, изпратен от оператор на www.reklamni.com.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки потребител има право да направи рекламации относно закупени и предадени Стоки в срок от 7 работни дни след доставяне.

 Права и задължения на Търговеца

www.reklamni.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.reklamni.com, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

www.reklamni.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.reklamni.com.

www.reklamni.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите www.reklamni.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.reklamni.com

www.reklamni.com има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. www.reklamni.com няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

www.reklamni.com има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които  www.reklamni.com ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

www.reklamni.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП Търговецът е длъжен да предостави свободно следната информация:

 1. Име и адрес на Търговеца – „Колор марк” ЕООД , гр. София ул.Козлодуй 63.
 2. Основните характеристики на стоките трябва да са изписани подробно в страницата за представяне на всяка Стока.
 3. Необходимо е цената на стоките да бъде изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 4. За доставка на Стоките:
 • да не се начислява допълнителна стойност за транспортни разходи ако стоката е уеб сайт, онлайн магазин или услуга. Стоката се изпраща на посоченият имейл адрес или инсталира на сървър, предоставен от Колор марк ЕООД.
 • да се начислява допълнителна стойност за транспорт ако стоката е физически продукт. Стоката се доставя на посочения от потребителя адрес
Търговецът не начислява допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация.Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.reklamni.com, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Как да поръчам?

За минути можете да си поръчате избраните продукти или услуги от онлайн магазин www.reklamni.com. Моля, прочетете указанията по-долу и ако имате въпроси можете да се свържете с нас на телефон: 02/ 989 59 39 или кaто ни пишете нa shop@reklamni.com

За да пазарувате от онлайн магазин www.reklamni.com, не се нуждаете от регистрация в сайта. Можете да направите поръчка като Гост. Необходимо е да попълните формуляр с данни за получател, адрес за доставка и начин на плащане.

За удобство на клиента, онлайн магазин www.reklamni.com препоръчва създаването на потребителски профил, за който е необходим актуален имейл адрес. Създавайки личен профил, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес за доставка всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил.

Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница с покупки.

 

Как да направя поръчка?

Пазаруването в онлайн магазин www.reklamni.com е много опростено и лесно:

1. Разгледайте онлайн каталога със Стоки

2. Добавете избраната от вас Стока, маркирайте желаните от вас допълнителни услуги, попълнете необходимите полета към Стоката и добавете в кошницата с покупки.

3. Като приключите с пазаруването отидете в страницата кошница.

4. Въведете код за отстъпка (ако притежавате такъв)

5. Преминете към следващата стъпка чрез бутона ПОРЪЧАЙ.

6. Изберете начин за поръчка: Гост (без регистрация) или Регистрация

7. Изберете адрес за доставка

8. Изберете начин на доставка

9. Посочете начин на плащане

10. Финализирайте поръчката чрез бутон ПОРЪЧАЙ.

 

Поръчки направени след 16.00 ч се обработват на следващия работен ден*.

Всички поръчки направени в събота и неделя се обработват в понеделник**.

* Ако сте поръчали Уеб хостинг срокът за активиране и получаване на достъп на посочения от вас имейл адрес е до 48 часа.

** Ако поръчате Стока с допълнителни услуги срокът за извършване на услугата се определя след обработване на поръчката от администратор на www.reklamni.com и се изпраща на потребителя на посочения от него имейл адрес.

 

Плащане и доставка

За удобство на своите клиенти, онлайн магазин www.reklamni.com предоставя следните

 

Начини на плащане:

 1. По банков път

  При избиране на този метод, можете да извършите банков превод към сметка на www.reklamni.com. При извършване на поръчка ще получите писмо с нашите банкови данни. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. 

  Сметки в лева:
  IBAN: BG50UNCR70001522064194
  BIC: UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк АД

  Основание за плащане: Номера на поръчката генерирана от сайта

 

Доставка

 1. Всички Стоки от онлайн магазин www.reklamni.com намираши се в секции Изработване на онлайн магазин, Изработване на уеб сайт и услуги се инсталират и/ или извършват на хостинг предоставен от нас или избрания от вас допълнителен хостинг пакет или се изпращат на имей посочен от потребителя. След успeшното инсталиране ще получите имейл със съобщение за успешното завършване на услугата и пароли за достъп до административната система.

  За доставка на Стоките от тези раздели не дължите никакви такси.
 2. Всички останали Стоки от онлайн магазин www.reklamni.com, които са физически продукти се доставят на адрес посочен от потребителя и за тях се дължи такса. Таксата се добавя към стойността на стоката, като тя се определя според избрания начин на доставка, килограмите на стоката и дестинацията. Стандартният срок за доставка е описан за всеки продукт в страницата му. www.reklamni.com си запазва правото да променя този срок и да определя нов според натовареността на ТЪРГОВЕЦА. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ промени срока за доставка, е длъжен да изпрати имейл с който да уведоми Потребителя на посочения от него имейл след приемане на поръчката му

Доставки НЕ се извършват в събота, неделя и официални празници.